IDRÆTSFORENINGER OG BEHANDLING AF DATAOPLYSNINGER

Idrætsforeninger har i mange år været underlagt lovregler for behandling af personoplysninger. Men fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler, nemlig EU’s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov. Når det drejer sig om selve muligheden for at behandle personoplysninger (indsamle, opbevare, anvende, videregive osv.) har forordningens bestemmelser i ret vid udstrækning samme indhold som de gældende regler i persondataloven fra 2000. Forordningen medfører derimod en skærpelse af nogle af de pligter, der følger med, når klubber/foreninger behandler personoplysninger, f.eks. forpligtelser om dokumentation for, hvordan man behandler personoplysningerne, og om orientering af den registrerede. En EU-forordning indfører fælles regler for hele EU, og muligheden for at afvige fra forordningen i hvert enkelt land er begrænset. Forordningen vil i Danmark blive suppleret med nogle nationale regler i en suppleringslov (databeskyttelsesloven), og der bliver udgivet en række vejledninger fra myndighedsside om, hvordan forordningens bestemmelser skal forstås og anvendes i praksis.

I Hakoah er vi i samarbejde med DIF ( Dansk Idræts Forbund ) og de øvrige specialforbund vi er medlemmer af ( DBU-K, DAI, DBBU og ØTBU) også ved at tilpasse os disse nye regler. Har du spørgsmål til dette er du altid velkomen til at kontakte vores kasserer David Schkolnik på kasserer@hakoah.dk

X