1997 – ISRAEL

Den 15. Verdensmaccabiade i Israel i 1997 vil for altid blive husket for den tragiske hændelse der indtraf under åbningsceremonien, da en bro kollapsede og dræbte flere deltagere fra Australien. For at ære de dræbte valge man alligevel at gennemføre de mange konkurrencer, men det lagde en stor dæmper på de mere end 5.000 deltagere fra 53 lande. Danmark deltog denne gang med et 11-mandshold i fodbold, som blev trænet af Henning Kurland.

X