HVORDAN BLIVER DU MEDLEM

Hvis du har lyst til at blive medlem af Hakoah som aktivt eller passivt medlem, sker det ved henvendelse til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer eller ledere. På førstkommende bestyrelsesmøde vil din henvendelse blive behandlet.

Som medlem af foreningen kan optages enhver som tilslutter sig foreningens formål. Læs mere under § 3 i foreningens love.

X