1942-1946 Willy Feder

Pigehold fra 1942

Willy Feder er ansvarshavende redaktør af det første nummer af Hakoahneren som udkom i juli 1942. Han beretter bl.a. om juniorlederen Reinhold Nathansohns overrækelse af juniorpokalen til Samuel Svajgin. I samme nummer referes der fra en artikel i et københavnsk dagblad, som mener, at man “bør ta’ hatten af” for Hakoah pga. vort brydeholds suverænitet. Der bliver også oprettet en badmintonafdeling i 1942, mens klubben nu er oppe på næsten 380 medlemmer. Efter en kort tid som følge af 9. april at have ligget stille, blev det klart at tyskerne ikke ville gribe ind over for jøderne eller idrætten. Så Hakoah blev aktiv igen. I 1943 flygtede de fleste medlemmer til Sverige og da de kom hjem igen, blev Hakoah genoplivet fra oktober 1945.

X