Dagsordenen for Hakoahs Generalforsamling 2020

DAGSORDEN TIL HAKOAHS GENERALFORSAMLING

Klubbens generalforsamling finder sted søndag d. 6. september kl. 18.30 med spisning inden for de tilmeldte kl. 17.00.

Vi opfordrer så mange som muligt at komme til mødet, da der vil være forslag til vedtægtsændringer, som kræver jeres accept.

Dagsorden for generalforsamling

1) Valg af dirigent.
– Bestyrelsen foreslår Benny Unterschlag.

2) Godkendelse af dagsorden.

3) Formandens beretning.

4) Regnskabsaflæggelse.

5) Indkomne forslag.
– Bestyrelsen har forslag til fire vedtægtsændringer.

6) Valg af bestyrelse.
– Kasserer Adam Kischinovsky er på valg – villig til genvalg
– Øvrige bestyrelsesmedlemmer Michael Szaff og Philip Blüdnikow er på valg. Philip Blüdnikow er villig til genvalg; Michael Szaff træder ud af bestyrelsen.

7) Valg af revisor samt suppleant.
– Yoram Rubinstein og Alan Melchior villige til genvalg.

8) Eventuelt.

Vi glæder os meget til at se jer.

Bestyrelsen

 

X