ÆRESNÅL

På billedet udnævnes Tage Skolnik til æresmedlem af klubben i 2010.

Æresnåle uddeles i guld, sølv og bronze. Klik rundt her på siderne og læs om de medlemmer der er blevet hædret med særlige udnævnelser i gennem årene.

Æresnåle i guld uddeles til medlemmer der ved internationale mesterskaber har opnået en høj placering, samt til medlemmer, der gennem mindst 15 år har ydet foreningen et administrativt arbejde af højeste karakter og derved bidraget til at højne Hakoahs anseelse.

Æresnåle i sølv uddeles til medlemmer, der har ydet en sportslig præstation som rangerer højest indenfor dansk idræt eller Verdensmaccabiader. Gives også til medlemmer, der har medvirket til opnåelsen af hæderfulde resultater for en afdeling, samt medlemmer der har ydet et værdifuldt administrativt arbejde gennem 10 år. Desuden gives nålen i sølv også til lederskikkelser uden for Hakoah, som har gjort sig fortjent til denne hæder.

Æresnåle i bronze uddeles til medlemmer, der har ydet en værdifuld sportslig indsats enten holdvis eller individuelt, samt til medlemmer der har været aktive i 25 år. Endelig gives nålen i bronze til medlemmer af klubben der har medvirket til hæderfuld indsats for en afdeling eller har ydet administrativt arbejde i 5 år.

X