JIF Hakoah indkalder til generalforsamling

JIF Hakoah afholder den årlige generalforsamling, mandag den 25. marts 2019. Det finder nok engang sted i Det Jødiske Hus i Krystalgade.

Dagsorden for aftenen:

18.00 Alle er velkomne et et let måltid og drikke – tilmelding senest 15/3 – 2019 på hakoah@hakoah.dk

19.00 Generalforsamling

1) valg af dirigent
2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
3) Formanden og ungdomsledernes beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse – herunder valg af formand, kasserer, og op til 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisorer
8) Valg af revisorsuppleant
9) Eventuelt

Forslag, kommentarer, bemærkninger – sendes til hakoah@hakoah.dk

X